Maatschappelijk verantwoorde bedrijfsvoering

De Nederlandse overheid streeft ernaar om vrijwillige convenanten op Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) met verschillende economische sectoren, met inbegrip van de metallurgische sector, aan te gaan. Dergelijke convenanten moeten gebaseerd zijn op de OESO-Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en op de leidende principes voor bedrijfsleven en mensenrechten van de Verenigde Naties (UN). Als lid van de Vereniging Nederlandse Metallurgische Industrie (VNMI) steunt Century Aluminum Vlissingen de doelstellingen van de convenanten om te streven naar maatschappelijk verantwoord ondernemen. Century Aluminum Vlissingen wil zich ook actief inzetten om deze doelstellingen te realiseren.

In het kader van het convenant kan van de overheid worden verwacht dat zij van invloed zijn op (uitbreiding van) de EU-wetgeving, het convenant te koppelen aan beleid inzake duurzame aanbestedingen, ‘Holland branding’ en allerlei MVO beoordelingen in verband met subsidies en programma‚Äôs voor zachte leningen, handelsmissies en exportverzekeringen, het blijven bevorderen van IMVO en onderzoek op EU- en VN-niveau ter ondersteuning van projecten, door expertise van ambassades te gebruiken bij onderzoek, door identificatie van de mogelijkheden voor samenwerking met de zeehavens, de kwaliteit en de rol van de milieu- en sociale impact te versterken, evaluatieverslagen voor nieuwe -of uitbreiding van- bestaande mijnen en te garanderen dat het convenant niet in strijd is met regelgeving inzake mededinging.

Meer informatie over dit onderwerp kunt u vinden op de website van VNMI: http://www.vnmi.nl/