Duurzaamheid

Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De samenleving verwacht in toenemende mate dat bedrijven verantwoordelijkheid nemen voor alle aspecten van hun productieketen. Daarvoor is krachtenbundeling en samenwerking met andere stakeholders noodzakelijk. Om deze reden nemen wij deel aan het internationaal MVO-convenant voor de metaalsector.

Veiligheid en milieu staan hoog op de agenda. Het doel is om “best in class” te zijn in de aluminium industrie. Er wordt met veel inzet voor gezorgd dat wordt voldaan aan alle wetten en reglementen op dit gebied. We streven naar het continu verbeteren van de resultaten door het regelmatig evalueren en verbeteren van onze activiteiten.

Century Aluminum Vlissingen B.V. kondigt trots aan dat wij actief samenwerken met verschillende organisaties om internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren en om ernstige negatieve effecten voor mens en milieu, gelinkt aan de metaalketen, aan te pakken. Die effecten zouden wij onmogelijk alleen kunnen aanpakken. Deze multi-stakeholder samenwerking verloopt via het internationaal MVO-convenant voor de metaalsector, wat ons ook in staat stelt om een bijdrage te leveren aan de realisatie van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Andere deelnemende organisaties zijn bedrijven, de overheid, brancheverenigingen, niet-gouvernementele organisaties en vakbonden.


Beleid Century Aluminum

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is integraal onderdeel van het beleid van Century Vlissingen. In de HSE beleidsverklaring staat dit als volgt omschreven:

“Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een van de hoekstenen van onze ondernemingsstrategie. Century Aluminum Vlissingen wil als onderneming een rol spelen in economische, ecologische en sociale ontwikkelingen. Maatschappelijk verantwoord handelen en ondernemen betekent dat er rekening gehouden wordt met verschillende belanghebbenden en met de gevolgen voor toekomstige generaties.”

Verantwoorde metaalketens

Metalen zijn essentieel voor de productie van verschillende goederen en technologieën, en zijn cruciaal voor de transitie naar schone en duurzame energie.

Koolstofarm aluminium

Ons zusterbedrijf Norðurál produceert koolstofarm aluminium! 

Zon-op-dak project

Century Aluminum Vlissingen B.V. en Zeeuwind gaan samenwerken om een grote PV‐installatie te realiseren op de daken van Century Aluminum te Ritthem. Met een vermogen van 3,5 MWp is dit het grootste zon-op‐dak project voor Zeeuwind tot nu toe en één van de grootste van de provincie Zeeland. 


Leveranciers

Century Aluminum Vlissingen verwacht en eist van haar leveranciers en business partners dat zij beleid hebben of ontwikkelen om te zorgen dat hun hele ketens voldoen aan de OESO-Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en op de leidende principes voor bedrijfsleven en mensenrechten van de Verenigde Naties (UN).