Verantwoorde metaalketens

Verantwoorde metaalketens

Cruciaal voor de transitie naar schone en duurzame energie

Metalen zijn essentieel voor de productie van verschillende goederen en technologieën, en zijn cruciaal voor de transitie naar schone en duurzame energie.

Century Aluminum Vlissingen neemt deel aan het IMVO convenant van de Nederlandse metaalindustrie, samen met NGO’s en Ministeries van BUZA en Economische zaken. Secretariaat en coördinatie worden uitgevoerd door de Sociaal Economische Raad (SER). Doelstelling is om de arbeidsomstandigheden en milieu (People and Planet) te verbeteren in de ketens waarin wij opereren. Als gezamenlijke Nederlandse en Europese metaalindustrie kunnen we samen meer invloed uitoefenen op partijen die deze omstandigheden in de ketens wel kunnen verbeteren, zoals bijv. (lokale) overheden, vakbonden, bedrijven, industrieën.

De uitvoering van het Convenant zal worden toegewijd aan:

  • bedrijven te voorzien van de nodige kennis, instrumenten en andere hulpmiddelen en/of tools, zodat zij in staat zijn om potentiële risico’s in hun toeleveringsketen (van mijnbouw tot recycling) te begrijpen en aan te pakken,
  • het identificeren en aanpakken van potentiële risico’s in de toeleveringsketen van secundaire grondstoffen (schroot), en

Century Aluminum Vlissingen B.V. heeft een beleid opgesteld waarin is opgenomen dat dat wij streven naar het voorkomen van schenden van mensenrechten, fundamentele arbeidsrechten, milieu- en biodiversiteitsnormen en negatieve impact op lokale gemeenschappen.

Century Aluminum Vlissingen staat achter de zes stappen van de OESO Due Diligence-richtlijnen voor verantwoord zakelijk ondernemen.

Het IMVO beleid is in het Engels opgesteld.

Century Aluminum Vlissingen B.V. verwacht van haar leveranciers en hun respectievelijke toeleveringsketens en andere zakenpartners om de verplichtingen genoemd in dit beleid na te komen. Wij doen daarom een beroep op al onze leveranciers, stakeholders en andere betrokkenen om onze inzet te steunen en samen met ons aan verantwoorde metaalketens te werken.

Hier kunt u het volledige persbericht vinden over het opgestelde convenant. Meer informatie over dit onderwerp kunt u tevens vinden op de website van Metaal Nederland: https://www.metaalnederland.com/

Ondanks de uitdagende omstandigheden met de oorlog in Oekraïne en stijgende energieprijzen, hebben de partijen in het Internationaal MVO-convenant voor de Metaalsector in 2022 vooruitgang geboekt. De partijen versterkten samenwerking in dit uitdagend derde jaar, meer informatie is te vinden in dit persbericht.

Het realiseren van verantwoorde metaalketens is urgenter dan ooit en staat hoog op de agenda. Meer bedrijven hebben IMVO in hun beleid geïntegreerd. Ook wordt vaker gecommuniceerd over de voortgang. Dit alles staat te lezen in de jaarrapportage 2023-2024.