Zon-op-dak project

Zon-op-dak project

Century Aluminum Vlissingen B.V. en Zeeuwind tekenen overeenkomst

Century Aluminum Vlissingen B.V. en Zeeuwind werken samen om een grote PV‐installatie te realiseren op de daken van Century Aluminum te Ritthem. Met een vermogen van 3,5 MWp is dit het grootste zon-op‐dak project voor Zeeuwind tot nu toe en één van de grootste van de provincie Zeeland. De PV-installatie moet ruim 3GWh aan elektriciteit gaan opwekken. 

Al sinds 2019 zijn Zeeuwind en Century Aluminum Vlissingen in gesprek over verduurzaming. Naast deze zonnepanelen zijn er vergevorderde plannen voor een windturbine. Ook is er een onderzoek gestart naar de bouw van een kleine waterstoffabriek die onder andere met de duurzame energie van de zonnepanelen en windturbine geproduceerd kan worden. 

Op 21 september 2021 ondertekenden Century Aluminum Vlissingen B.V. en Zeeuwind een overeenkomst voor de realisatie van een groots zon-op-dak project. Na de ondertekening zijn Zeeuwind en de Saman Groep gestart met de engineering van het project. Deze is succesvol afgerond waardoor er nu gestart kan worden met de installatie van het zonnedak.

“Century is blij dat het zonnepanelenproject nu daadwerkelijk wordt uitgevoerd. Dit is de eerste stap in het produceren van duurzame energie op het terrein van Century Vlissingen.” vertelt Hans de Jonge, manager bij Century. 

“Het realiseren van een zon‐op‐dak project is een tijdrovende en specialistische klus” vertelt Jochem Compiet. “Als Zeeuwind helpen we ondernemers met hun verduurzamingsambities. We geven advies en ontzorgen de ondernemer in het hele proces van aanvraag van subsidies tot realisatie en exploitatie van de zonne‐installatie.” 

“Century Vlissingen werkt graag en prettig samen met Zeeuwind aan diverse projecten die onze duurzaamheidsvisie ondersteunen. Mede door de expertise van Zeeuwind kunnen wij onze energietransitie versnellen en werken aan onze toekomstvisie om CO2 arme anoden te produceren tegen een concurrerende prijs.” aldus Robert Quak. 

“De engineering van de installatie is een bijzonder uitdagende klus geworden.” Vertelt Jochem Compiet van Zeeuwind. “De installatie wordt verspreid over een vijftal daken op het terrein van Century Aluminum Vlissingen B.V. en wordt uiteindelijk aangesloten op de 10KV installatie van het bedrijf, dat vraagt een behoorlijke inspanning van alle betrokken partijen. Daarnaast was door de complexiteit van het project, het rondkrijgen van de businesscase niet vanzelfsprekend. Er zijn over de maanden veel verschillende scenario’s uitgewerkt om tot een haalbaar project te komen. De stijgende materiaalprijzen en de beschikbaarheid daarvan maakten het een hele puzzel. Ik ben dan ook erg tevreden met het resultaat en de samenwerking met Century Vlissingen en Saman Groep.” 

De materialen zijn besteld en in het eerste kwartaal 2023 start de bouw van het zonnedak. De zonne-installatie, met een omvang van 3,58MWp, gaat ruim 3GWh aan elektriciteit opwekken. Dat is omgerekend energie voor zo’n 1000 huishoudens. Voor Century Vlissingen is dit 20% van de jaarlijkse elektriciteitsbehoefte.