IMVO

De samenleving verwacht in toenemende mate dat bedrijven verantwoordelijkheid nemen voor alle aspecten van hun productieketen. Daarvoor is krachtenbundeling en samenwerking met andere stakeholders noodzakelijk. Om deze reden nemen wij deel aan het internationaal MVO-convenant voor de metaalsector.

Veiligheid en milieu staan hoog op de agenda. Het doel is om “best in class” te zijn in de aluminium industrie. Er wordt met veel inzet voor gezorgd dat wordt voldaan aan alle wetten en reglementen op dit gebied. We streven naar het continu verbeteren van de resultaten door het regelmatig evalueren en verbeteren van onze activiteiten.