Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Century Aluminum Vlissingen B.V. kondigt trots aan dat wij actief samenwerken met verschillende organisaties om internationaal maatschappelijk verantwoord ondernemen te stimuleren en om ernstige negatieve effecten voor mens en milieu, gelinkt aan de metaalketen, aan te pakken. Die effecten zouden wij onmogelijk alleen kunnen aanpakken. Deze multi-stakeholder samenwerking verloopt via het internationaal MVO-convenant voor de metaalsector, wat ons ook in staat stelt om een bijdrage te leveren aan de realisatie van de Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. Andere deelnemende organisaties zijn bedrijven, de overheid, brancheverenigingen, niet-gouvernementele organisaties en vakbonden.

Beleid Century Aluminum

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is integraal onderdeel van het beleid van Century Vlissingen. In de HSE beleidsverklaring staat dit als volgt omschreven:

“Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een van de hoekstenen van onze ondernemingsstrategie. Century Aluminum Vlissingen wil als onderneming een rol spelen in economische, ecologische en sociale ontwikkelingen. Maatschappelijk verantwoord handelen en ondernemen betekent dat er rekening gehouden wordt met verschillende belanghebbenden en met de gevolgen voor toekomstige generaties.”

Verantwoorde metaalketens

Metalen zijn essentieel voor de productie van verschillende goederen en technologieën, en zijn cruciaal voor de transitie naar schone en duurzame energie. De uitvoering van het Convenant zal worden toegewijd aan:

Wij doen een beroep op al onze leveranciers, stakeholders en andere betrokkenen om onze inzet te steunen en samen met ons aan verantwoorde metaalketens te werken.

Hier kunt u het volledige persbericht vinden over het opgestelde convenant. Meer informatie over dit onderwerp kunt u tevens vinden op de website van VNMI: http://www.vnmi.nl/

Geïnteresseerd in deelname of meer informatie? Neem contact op met het secretariaat via metaalconvenant(at)ser.nl of bezoek de website.