Leveranciers

Leveranciers

Century Aluminum Vlissingen verwacht en eist van haar leveranciers en business partners dat zij beleid hebben of ontwikkelen om te zorgen dat hun hele ketens voldoen aan de OESO-Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en op de leidende principes voor bedrijfsleven en mensenrechten van de Verenigde Naties (UN).

Dit houdt concreet in voor leveranciers en business partners dat bij het vervaardigen van hun producten en uitvoeren van hun services in hun ketens o.a. géén sprake is van kinderarbeid, schending van mensenrechten, corruptie, en dat er wél sprake is van leefbaar loon, veilige en gezonde arbeidsomstandigheden, bescherming van de rechten van inheemse volken en vrouwen en dat er rekening wordt gehouden met een duurzaam milieu en minimalisering van afval.

In de OESO Due Diligence- Handreiking worden alle richtlijnen duidelijk uitgelegd, het document vindt u hier.