Anoden

Anoden zijn koolstof blokken die worden gebruikt als stroomgeleiders in het elektrolyseproces waarmee aluminium wordt geproduceerd. De grondstoffen die worden gebruikt bij de productie van anoden zijn:

Deze drie grondstoffen worden samengevoegd na diverse bewerkingen en het mengsel wordt vervolgens in een mal tot de gewenste vorm getrild. Hierna wordt de anode gedurende twee weken gebakken tot een temperatuur van 1090 °C. De anode bezit nu de eigenschappen die voor de klant belangrijk zijn zoals hoge dichtheid, hoge geleidbaarheid en lage reactiviteit. Na het bakken wordt de anode verpakt en op transport gezet naar de klant.

Anode