Jaarverslag

Het sociaal jaarverslag geeft meer inzicht in onze werkwijze en laat zien welke ontwikkelingen zich de afgelopen periode binnen ons bedrijf hebben voorgedaan.

Na vele maanden van groot onderhoud, sloopwerkzaamheden en het installeren van nieuw equipment werden eind 2013 de eerste anoden weer geproduceerd in oven D. In 2014 werd dit voortgezet met een snelle leercurve. De goede resultaten legden de basis voor de beslissing voor de bouw van de nieuwe oven C. Begin 2015 is dit project gestart en het is uitgevoerd binnen budget, met nul incidenten, een goede kwaliteit en op tijd afgerond. Vóór het eind van 2015 werden de anoden in de nieuwe oven gebakken en ook weer naar IJsland verscheept.

In 2016 is dit verder voortgezet met het volledig op capaciteit draaien van zowel bakoven C en D. Ook de pastafabriek moest op volle capaciteit draaien en daar waren natuurlijk weer extra, getrainde en gemotiveerde mensen voor nodig. Dat is allemaal goed gegaan en tevens was het financieel een meer dan een prima jaar. In 2017 zijn bijna alle doelstellingen behaald, met uitzondering van die van veiligheid. Er zijn drie RMTC ongevallen geweest die voorkomen hadden kunnen worden. Op het gebied van productie, levering en onze kostenpositie is alles goed verlopen.

Terugkijkend op 2018 is de conclusie dat Century Aluminum Vlissingen weer een uitstekend jaar heeft gehad, waar bijna alle doelstellingen gehaald zijn. Op het gebied van veiligheid werd het jaar zonder ongevallen afgesloten.

Het jaar 2019 was een prima jaar, waarin bijna alle doelstellingen gehaald zijn. Op het gebied van veiligheid werd het jaar helaas met één ongeval afgesloten. Het grote werk naast alle andere zaken was in 2019 Project D en dit project is met een heel goed resultaat afgerond.

Vanwege de corona uitbraak was 2020 een vreemd jaar, er zijn binnen het bedrijf natuurlijk maatregelen genomen om verspreiding en besmetting te voorkomen.  Gelukkig zijn bijna alle doelstellingen zijn toch behaald. Helaas gebeurde er wel één ongeval gedurende deze periode.

Het jaar 2021 was voor Century Vlissingen een uitstekend jaar, maar wel een vreemd jaar door de coronabeperkingen en de stijgende energieprijzen. De ontwikkeling van onze medewerkers met betrekking tot multi-craft en zelfsturende teams gaat goed. Dit blijft een van de redenen waarom we het beter dan de concurrentie doen.                

In deze jaarverslagen over komen onder meer de aspecten veiligheid, productie, personeel en investeringen aan bod.