Visie en missie

Visie 2025

In mei 2020 hebben wij onze visie voor het jaar 2025 geformuleerd voor Century Aluminum Vlissingen B.V. Deze visie voor onze organisatie is als volgt omschreven:

Klant & belanghebbenden

 1. Wij zijn een onderneming die (internationaal) maatschappelijk verantwoord handelt.
 2. Wij leveren 100% van de door Norðurál benodigde anodes en we houden oriëntatie op externe klanten.
 3. Door onze goede resultaten en reputatie blijft er vertrouwen bij de klant en op ons hoofdkantoor om geld beschikbaar te maken voor de toekomst van deze locatie.

Personeel

 1. Ons gedrag is bepalend voor de resultaten.
 2. Medewerkers zijn vitale, gemotiveerde, trotse vakmensen die breed zijn opgeleid. Ze tonen eigenaarschap en ze zijn gemachtigd om zelfstandig relevante beslissingen te nemen.
 3. Medewerkers hebben de gelegenheid om zich te ontwikkelen en opleidingen te volgen. Er blijft voldoende uitdaging en afwisseling in de taken en rollen.

Veiligheid, Gezondheid & Milieu

 1. Wij streven ernaar om onze werkomgeving zo gezond mogelijk te maken.
 2. We hebben een zichtbaar opgeruimde, veilige en schone werkomgeving. Ons gedrag bepaalt onze veilige werkcultuur.
 3. Onze installaties en logistieke ketens (productie-, milieu) zijn geoptimaliseerd en blijven voldoen aan alle externe eisen.
 4. De resultaten die dit team bereikt horen wereldwijd tot het beste niveau. Wij zijn in staat tot het oplossen van de problemen van vandaag en van morgen.

Organisatie

 1. Wij zijn open en transparant en we hebben een efficiënte organisatie met informele en korte lijnen.
 2. We werken continu aan verbeteringen, innovaties en duurzaamheid.

Onze missie:

Het maken van Anoden voor Natur-Al™ Aluminium