IMVO convenant

De Vereniging Nederlandse Metallurgische Industrie (VNMI) is de brancheorganisatie van Nederlandse producenten van ruwe metalen en metaallegeringen en halffabricaten daarvan. Dit zijn ondernemingen die uit metaalertsen zuivere metalen vrijmaken en bedrijven die ingezamelde recyclematerialen voor hergebruik.

De VNMI, ministeries van buitenlandse zaken en economische zaken, SER en NGO zoals Terre des hommes, Unicef, CNV international, FNV, Action Aid en Save the Children zijn in een proces om gezamenlijk tot een convenant te komen voor Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

IMVO convenant metallurgische industrie

Aanleiding

In opdracht van het ministerie van Buitenlandse Zaken is door KPMG een IMVO Sector Risico Analyse uitgevoerd. Daarin is de Nederlandse metaal-elektrotechnische sector als ‘risicovol’ bestempeld omdat in de toeleveringsketens van deze industrie negatieve effecten op mens, milieu en economie kunnen optreden. Voor de Vereniging Nederlandse Metallurgische Industrie (VNMI) was dat aanleiding om te laten verkennen wat de mogelijkheden zijn voor een IMVO convenant met de overheid en maatschappelijke organisaties.

Algemene overwegingen

VNMI wil enerzijds haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen en bestaande inspanningen van de sector op het gebied van MVO versterken en uitbreiden. Anderzijds wil VNMI IMVO gerelateerde economische risico’s voor de sector verkleinen c.q. nieuwe kansen creëren. Daarbij streeft VNMI naar synergie met onder andere beleid inzake Maatschappelijk Verantwoord Inkopen, schaarse en conflictmineralen, circulaire economie en innovatie.

Specifieke overwegingen

VNMI gaat voor het uiteindelijke convenant uit van de volgende inzichten en overwegingen:

In dit persbericht van de SER vindt u meer informatie over de onderhandelingen voor een convenant in de metallurigische sector. Meer informatie over dit onderwerp kunt u tevens vinden op de website van VNMI: http://www.vnmi.nl/