Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

De Nederlandse overheid streeft ernaar om vrijwillige convenanten op Internationaal Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (IMVO) met verschillende economische sectoren, met inbegrip van de metallurgische sector, aan te gaan. Dergelijke convenanten moeten gebaseerd zijn op de OESO-Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en op de leidende principes voor bedrijfsleven en mensenrechten van de Verenigde Naties (UN).

Als lid van de Vereniging Nederlandse Metallurgische Industrie (VNMI) steunt Century Aluminum Vlissingen de doelstellingen van de convenanten om te streven naar maatschappelijk verantwoord ondernemen. Century Aluminum Vlissingen zet zich ook actief in om deze doelstellingen te realiseren. Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen is integraal onderdeel van het beleid van Century Vlissingen. In de HSE beleidsverklaring staat dit als volgt omschreven:

“Maatschappelijk verantwoord ondernemen is een van de hoekstenen van onze ondernemingsstrategie. Century Aluminum Vlissingen wil als onderneming een rol spelen in economische, ecologische en sociale ontwikkelingen. Maatschappelijk verantwoord handelen en ondernemen betekent dat er rekening gehouden wordt met verschillende belanghebbenden en met de gevolgen voor toekomstige generaties.”

Leveranciers en business partners

Century Vlissingen verwacht en eist van haar leveranciers en business partners dat zij beleid hebben of ontwikkelen om te zorgen dat hun hele ketens voldoen aan de OESO-Richtlijnen voor Multinationale Ondernemingen en op de leidende principes voor bedrijfsleven en mensenrechten van de Verenigde Naties (UN).

Dit houdt concreet in voor leveranciers en business partners dat bij het vervaardigen van hun producten en uitvoeren van hun services in hun ketens o.a. géén sprake is van kinderarbeid, schending van mensenrechten, corruptie, en dat er wél sprake is van leefbaar loon, veilige en gezonde arbeidsomstandigheden, bescherming van de rechten van inheemse volken en vrouwen en dat er rekening wordt gehouden met een duurzaam milieu en minimalisering van afval.